TEPLO - Vytápění, ohřev, regulace a plynoinstalace

Provádíme:

  • Návrhy a instalace lokálních nebo ústředních elektrických a plynových vytápění na základě oprávnění ATI a jejich odborné uvadění do provozu oprávněnou osobou pro uznání záruk při případné reklamaci
  • Instalace prvků MaR (termostaty, regulátory, servopohony, čidla, armatury)
  • Regulace vytápění
  • Návrhy a realizace nesoučasného vytápění (např. velkých rodinných domů, penzionů apod.)
  • Rekonstrukce kotelen

Dále realizujeme:

  • PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
  • Vyhřívání OKAPŮ A SVODŮ STŘECH, potrubí
  • Instalace topných kabelů do PŘÍJEZDOVÝCH CEST a venkovních teras

Regulace vytápění

Způsob a řešení navrhujeme na základě individuálních potřeb a dispozic. Z principu navrhujeme pro zákazníka řešení na základě teploty rezidentní místnosti, blokově, ekvitermní regulací, nebo samostatným vytápěním jednotlivých prostor.

Podlahové výtápění

Dokážeme nabídnout vytápění pomocí elektrických topných kabelů a teplovodních kabelů pro podlahové vytápění. Způsob řešení navrhujeme podle dostupných zdrojů energie, případně kombinací.

světlo1
světlo2

Vyhřívání okapů a svodů střech

Máme zkušenosti s instalací v místech, kde může v zimních měsících docházet k zamrzání okapů a svodů střech,  a následně vzniku ledových bariér. Ty mají za následek zatékání do objektů, poškození majetku, často dochází k ohrožování chodců pod takovými objekty. Instalaci navrhujeme s ohledem na místní podmínky. Systém je možné následně ovládat ručně jednoduchým vypínačem nebo diferenčním termostatem. Při instalaci pracujeme s materiály značky V-systém elektro Václav Voráček

Vyhřívání příjezdových cest

Vyhřívání příjezdových cest, venkovních teras, chodníků řešíme pomocí topných kabelů od dodavatele RAYCHEM.

Díky odborné certifikaci Vám můžeme nabídnout garantovanou záruku 20 let na dodané řešení!

Plynoinstalace

Nabízíme montáže, opravy, rekonstrukce, revize plynoinstalací a odstraňování případných havárií.